• 0711036000
 • Mon - Thur 07:45 - 17:00 (Fri 07:45 - 16:30)
 • KenGen Pension Plaza II

USD BANK ACCOUNT DETAILS
Account Name: Kenya Electricity Generating Company PLC
Account No: 6563380017
Name: NCBA Bank Kenya PLC
Bank Branch: Mama Ngina Street
Swift Code: CBAFKENX

EURO ACCOUNT BANK DETAILS
Account Name: Kenya Electricity Generating Company PLC
Bank: Stanbic Bank Kenya Limited
Account Currency: Euro
Account Number: 0100000685504
Swift Code: SBICKENX

KENYA SHILLINGS BANK ACCOUNT DETIALS
Account Name: Kenya Electricity Generating Company PLC
Bank: Stanbic Bank Kenya Limited
Account Currency: Kenya Shillings
Account Number: 0100000444558
Swift Code: SBICKENX

ft Featured Video

ftAwards

Group 585
Group 586
Group 587
Group 581
 
 
 

ftOur Contacts

Head Office

 • KenGen Pension Plaza II
  Kolobot Road, Parklands
 • P. O. BOX 47936, 00100, Nairobi
 • TEL:
 • +254 711 036-000
 • +254 732 116-000
 • +254 020 366-6000
 • Email: pr@kengen.co.ke

© 2024 KenGen